Bemmaning & Rådgiving

Bemmaning


Inwencos personal er alle sertifierede ifølge 287-1 i respektive sveisemetoder; MMA, MIG/MAG, TIG og gass-sveising. Dessuten har et flertall av våre sveisere et internasjonalt sveisediplom i respektive metoder. Inwenco hjelper våre kunder å tilby kompetent/sertifisert personal med yrkeserfaring med kortvarsel eller for lengre projekt. 


Konsulttjænster & Rådgivning

Gjennom den kompetanse og kunnskap vi har fra utbildning og konsultoppdrag kan vi hjelpe våre kunder med både allmen og spesifik sveiseteknisk rådgivning. For å finne nya muligheter og effektivisere produktionen kan vi tilby fölgende:  •     Produktionsstyring med hjelp av pWPS, WPAR, WPS ifølge EN 729
  •     Eksaminering og sertifiseringspröving ifølge EN 287-1
  •     Kvalifisering av sveiseprosedyrer
  •     Kvalitetssystem for sveising og tilpasse produksjon mot EN 729
  •     Sertifisering
  •     Beregninger
  •     Konsultering ved innvestering av sveis og industrimaskiner
  •     Analysere de krav dine kunder stiller