Personaluthyrning & Rådgivning

Uthyrning


Inwenco hjälper våra kunder att erhålla kompetent/certifierad personal med yrkeserfarenhet med kort varsel eller för längre projekt.


Rådgivning

Inwenco kan hjälpa våra kunder och identifiera komplexa problem genom den kompetens och kunskap vi har fått genom vår utbildning och vår internationella breda erfarenhet. Men även hitta nya möjligheter eller effektivisera produktionen för att öka värdet på produkter och företag våra kunder tillhandahåller. Till exempel kan vi hjälpa till med:


  •     Certifieringar SS-EN 3834 SS-EN 1090
  •     Beräkningar
  •     Konsultering vid investering av svets och industrimaskiner
  •     Analysera de krav dina kunder ställer
  •     Svetsprövarintyg (SS-EN 287-1:2004)