Consults

 Vi arbetar som konsulter med upprättande av:


  •     WPSer och svetsplaner
  •     svetsansvariga på företag
  •     sakkunnig vid stålbyggnation 1090
  •     besiktning och inspektion vid stålbyggnation


Email: leif.sjogren@inwenco.se

Phn: 0046-(0)60-61 17 28

Cell: 0046-(0)70-28 17 970


Kajsa Stenlund is our economist and administratorr.


Email: kajsa.stenlund@inwenco.se

Phn: 0046-(0)60-61 17 28

Cell: 0046-(0)73-16 12 773